Hier staan de huwelijken van 1700-1800  

 

U zult soms namen zien waarbij geen ouders vermeld zijn,dit heeft te maken met gegevens die niet vermeld 

of slecht te lezen waren in de boeken.

Er staan ook gegevens bij die op internet zijn gevonden.

Mocht u gegevens zien die niet (goed) vermeld zijn kunt u altijd reageren.

Mocht u gegevens zien die niet (goed) vermeld of zonder toestemming zijn dan kunt u dit laten veranderen!

Als u iets kunt aanvullen zie ik dit graag via e-mail of een briefje.

Klik op de vette jaartallen voor extra info indien onderstreept

  

+/-1700    Toevoeging huwelijken
.............    ......
Berent Willems Vos V= ............  M=
Aeltjen Arie-ns van Keeckum V= Arie van Kekum  M= Huijbertje Francken
1704
………….  Lexmond
Cornelis Arie-nse van Kekum V= Ariesz  Cornelis van Kekum M= Huijbertje Francken
Grietje   van Blokland  Geb.1682 V= Aart van Bloklant M= 
1714
Pieter Hendrik den Braven V= ............  M= ...............
Ariaantje Arie-ns van Keckum 2e huw. V= Arie van Kekum  M= Huijbertje Francken
1734  
25 september     Langerak
Frederik Jannsz de Heer zie 1734 V= Jan de Heer M= Aefje Fredrikken
Me(a)rrigje van Kekum 1705     V= Otto van Kekum M=
25 september Lexmond
Arie Cornelisz van Kekem V= Cornelis Ariesz van Kekem M= Grietje van Blokland 
Grietje Pietersdr de Lange V= Pieter Fredericken de Lange  M= Dirckie Dirx van der Voorn
1740
……..      Lexmond     
Aertie  van Kekum  V = Cornelis Arie-nse van Kekum M = Grietje (Aartsd) van Blokland 
Cornelis   Naaldhout   V=                 Naaldhout  M=………………
1744
10 maart  Lexmond
Dirk Jansze van de Greef      V= Jan van de Greef   M= ...............
Aartie van Kekum  V= Cornelis Arie-nse van Kekum M= Grietje van Blokland 
1753
………       Meerkerk  
Jan Uittenbogaard  zie 1753 V=  M=
Huibertje van Kekem V= Arie Cornelisz van Kekem M= Grietje de Lange
1764
9 december Ameide
Pieter van Vuren   zie 1764 V= Willem Bastiaans van Vuuren M= Grietje Pietersd Verkerk
Dirkje van Kekem 1738 V= Arie Cornelisd van Kekem M= Grietje de Lange
1768
27 november Ameide  
Jan Theunisz Lakerveld zie 1799 V= Theunis Arensz Lakerveld M= Merrigje Jansd de Lucht 
Dirkje van Kekum 2e huw. V= Arie Cornelisd van Kekem M= Grietje de Lange
1774
1 Januari Ameide
Pieter van Kekem 1743 V= Arie Cornelisz van Kekem M= Grietje de Lange 
Geertje Blokland V= Hendrik Blokland M= Niesje Vuijk
23 november Ameide
Cornelis van Kekum zie 1774 V= Arie Cornelisz van Kekem  M= Grietje de Lange
Geertje van Zalm zie 1774 V= Willem van Zalm M= Lijsje van Zuilen  
1779
16 mei  Lexmond
Jacob Loendersloot V= ........  Loendersloot M= ...........  ?????
Grietje van Kekem V= Arie Cornelisz van Kekem M= Grietje de Lange
1781
13 mei Ameide  
Teunis van Kekem zie 1751    V= Arie van Kekem M= Grietje de Lange
Maria van Gelderen zie 1781 V= Jan Pietersz van Gelderen M= Merrigje Wouters Bouten
1792
1 juli Ameide  
Johannes van Kekem V= Arie van Kekem M= Grietje de Lange
Willemijntje Dijnt    1798 V=………Dijnt    M= ..........
1796 
23 oktober Ameide
Franck Arij van Kekem   V=Arien Cornelisz van Kekem M=Grietje de Lange
Antonia Cornelise Pense van der  Aa V=  M=